EHMW 1.25 - Euro Hull Markings

White 1:25
White 1:25
!
 <<