EHMW 1.75 - Euro Hull Markings

White 1:75
White 1:96
!
 <<